Advokatsamfundet søger censorer til retssagsprøven

Print Print
10-08-2017

 

Advokatsamfundet har udvidet kapaciteten på advokatuddannelsen i 2017, da søgningen til uddannelsen er stigende.

Med flere fuldmægtige vil der også komme flere retssagsprøver, og derfor søger Advokatsamfundet advokater, der vil yde en kollegial indsats som censorer ved denne prøve. Det forudsættes, at advokaten har betydelig erfaring med retssager, herunder har møderet for Landsretten, og at advokaten lever op til decorumkravet.

Advokatsamfundet søger en eller flere censorer til følgende retskredse: Randers, Odense, Næstved, Roskilde/Holbæk, Hillerød/Helsingør, Glostrup og København/Frederiksberg. Censor forventes at påtage sig mindst tre til fire retssagsprøver årligt, og der ydes honorar med ca. 650 kr. pr. time.

Opdateret 15.08.2017:
Advokatsamfundet takker for den store interesse for censorhvervet og de mange modtagne ansøgninger.