CCBEs Plenary Session i Edinburgh

Print Print
24-05-2017


Advokatsamfundet deltog i CCBEs Plenary Session i Edinburgh i maj. Møderne finder sted to gange årligt med deltagelse af delegationer fra advokatsamfund i hele Europa.  

Centrale emner på mødet var blandt andet EU’s nye generelle databeskyttelsesforordning der nu er vedtaget og finder direkte anvendelse fra den 25. maj 2018. Forordningen erstatter den tidligere nationale lovgivning på persondata-området og CCBE er i gang med at udarbejde et nyt værktøj, der skal gøre det enklere for advokater at forholde sig til de nye regler. Tilsvarende arbejdes der på et opdateret værktøj til advokater der ønsker at beskæftige sig nærmere med corporate social responsability (CSR).

Advokatsamfundet deltog udover i selve plenary-forsamlingen også i en række komitémøder, hvidvask-komitéen samt en komité der beskæftiger sig med følgerne af Brexit, for så vidt angår udvekslingen af advokatydelser med England.