Nyhedsbrev fra CCBE

Print Print
09-03-2017

 

CCBE følger fortsat tilblivelsen af det fjerde hvidvaskdirektiv nøje og har udtrykt kritik og bekymring over en række af de foreslåede ændringer. Det gælder blandt andet ændringer vedrørende egentlige ejere og de finansielle efterforskningsenheder. Nyhedsbrevet omtaler også den europæiske arrestordre, en workshop om beskyttelse af truede menneskerettighedsadvokater og beretter fra formandskonferencen i Wien 24. februar, hvor også Danmark var repræsenteret.

Læs nyhedsbrevet her.