Nyheder fra CCBE

Print Print
08-06-2017

 

CCBEs seneste nyhedsbrev er netop blevet offentliggjort.
Det har blandt andet fokus på, EU-domstolens præjudicielle afgørelse i Lahorgue-sagen. Sagen vedrører fortolkningen af artikel 4 i direktivet om advokaters fri udveksling af tjenesteydelser/EU-advokaters virke som advokater i andre lande. Anmodningen er indgivet af retten i første instans i Lyon, der har behandlet en sag mellem Jean-Philippe Lahorgue, advokat og medlem af advokatsamfundet i Luxembourg, og advokatsamfundet i Lyon, Frankrig. Lahorgue har anmodet advokatsamfundet i Lyon om at levere en boks, der skal bruges til opkobling til franske advokaters virtuelle private netværk (RPVA).  EU-domstolen er blevet bedt om at oplyse, om advokatsamfundet i Lyons nægtelse af at levere en RPVA-boks til Lahorgue, der er registreret som medlem af advokatsamfundet i en anden medlemsstat, udgør en restriktion af den frie udveksling af tjenesteydelser, jf. nævnte artikel 4.
Nægtelsen er blandt andet begrundet i, at Lahorgue ikke er medlem af advokatsamfundet i Lyon. Spørgsmålet er, om nægtelsen udgør en diskriminerende foranstaltning, der kan hindre fri udveksling af tjenesteydelser, i de tilfælde hvor forpligtelsen til at samarbejde med en anden advokat ikke er påkrævet i henhold til lov. EU-domstolen udtaler, at der er tale om en restriktion for den frie udveksling, men lader det være op til retten i Lyon at undersøge nærmere, hvorvidt nægtelsen er behørigt begrundet i forbrugerbeskyttelse og en ”ordnet retspleje”.

Dommen kan læses her.

Nyhedsbrevet fra CCBE kan læses her.