CCBE: Polens tiltag udvander retssikkerheden

Print Print
24-08-2017

 

CCBE har hen over sommeren med stor bekymring fulgt den polske regerings tiltag til en lovgivningsreform.
Den 18. juli sendte CCBE's præsident, Ruthven Gemmell, på vegne af alle CCBE’s medlemmer – herunder Danmark – et brev til den polske præsident Andrzej Duda, og udtrykte sin dybe ængstelse for en eventuel vedtagelse af de tre fremlagte lovforslag.
Han gør i sit brev præsident Duda opmærksom på, at lovforslagene efter europæiske advokaters opfattelse voldsomt vil udvande den fundamentale retssikkerhed, der ligger i at have uafhængige domstole.
Ved at underlægge retsvæsenet politikerne som skitseret i reformen, vil almindelige grundlovssikrede rettigheder blive elimineret, fremgår det af brevet. CCBE’s præsident understreger alvoren af situationen, ved afslutningsvist at gøre præsident Duda opmærksom på, at en så væsentlig forringelse af domstolenes uafhængighed i Polen næsten uundgåeligt vil medføre konsekvenser for og fra resten af EU-landene.
CCBE følger udviklingen i Polen tæt, og holder løbende medlemmerne orienteret.