Du ved, du har ret! Bevis det!

Print Print
22-06-2017

 

Der er fugt i kælderen i den nye hus, og nu viser det sig, at et dræn ikke fungerer. Men hvad med bevisbyrden?
Sådan lød optakten til en af Advokatrådets arrangementer på Folkemødet. Sagen tager afsæt i den virkelig verden, og der blev stillet skarpt på, om der er særlige regler for bevisbedømmelsen, før en dommer kan afsige dom?
Advokatrådets arrangement blev gennemført som en kombination af processpil, spørgsmål og debat, hvor byretspræsident Jørgen Lougart deltog som dommer, advokat Bjarne Olesen, advokat Peter Paldan Sørensen, begge advokater på Bornholm, som henholdsvis sagsøgers og sagsøgtes advokat. Iben Winsløw, Randi Bach Paulsen, Jan Hollmén Olesen, Martin Lavesen og Peter Fogh, alle fra Advokatrådet, spillede henholdsvis parter, vidner og skønsmand, og arrangementet blev modereret af retoriker og journalist Dorthe Studsgarth.
Ved afslutningen bad Dorthe Studsgarth publikum om at tilkendegive deres holdning til sagen. Der var markant flertal for, at sælger skulle frifindes – et resultat, som lå langt fra den dom, casen byggede på, idet der i dommen blev givet et forholdsmæssigt afslag i købesummen på grund af manglerne ved drænet.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2017/Bevis det.aspx - d. 19-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.