Ændringer af vedtægten

Print Print
24-05-2017


Det seneste Advokatråd nedsatte i 2015 Vedtægtsudvalget – som blev etableret med henblik på ajourføring af Advokatsamfundets vedtægter.

Generalsekretær Torben Jensen fortalte på Advokatmødet 2017 om processen, og han gennemgik de vigtigste ændringer. En af de væsentlige ændringer er et forslag om at åbne for at gennemføre elektronisk afstemning. Det vil betyde, at formandsvalg og valg til råd, nævn og kredsbestyrelser på møder i Advokatsamfundets kredse på sigt kan ske elektronisk.

Desuden vil der ske ændring af reglerne vedrørende fuldmagter. I dag kan advokater medbringe to fuldmagter til Advokatmødet – et antal, der efter den nye vedtægt bliver ændret til fem. Fremover kan fuldmagter også blive anvendt i forbindelse med afstemninger på kredsmøder, hvor det i dag ikke er muligt at anvende fuldmagt.

De nye regler i Advokatsamfundets vedtægt blev vedtaget uden bemærkninger. Hvis ændringerne godkendes af Justitsministeriet forventes det, at de nye regler træder i kraft 1. januar 2018.

Læs mere om ændringer i Advokatsamfundets vedtægt her