Advokaten 6

Print Print
22-08-2017


Flere straffesager til Højesteret, tak!
Retsfølelsen og synet på kriminalitet ændrer sig over tid.  Formanden for Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg opfordrer forsvarsadvokater til at anke til Højesteret, for landets øverste domstol vil gerne spille en større rolle på strafferetsområdet og være en del af retsudviklingen.

EU-samarbejdet medfører flere og højere straffe
Siden EU i 1992 fik tildelt strafferetlig kompetence, har samarbejdet ført til en stribe ny- og opkriminaliseringer. Det er sket i det godes navn, men kræver måske lidt mere eftertanke, skriver professor Thomas Elholm, der også peger på, at der ham bekendt ikke er omfattende undersøgelser der viser, at EU-krav om højere strafferammer skulle virke kriminalpræventivt. “De generelle kriminologiske undersøgelser taler ikke for, at det skulle være tilfældet. Det siger næsten sig selv, at højere strafferammer – og for den sags skyld højere straffe – formentlig ikke har nogen videre effekt på for eksempel terrorisme og menneskehandel. Det er værd at huske på, at højere straffe også medfører en række omkostninger, både af økonomisk og menneskelig art, og at Europarådet i 1970’erne lavede en række anbefalinger om ned- og afkriminaliseringer. Det er således ingen naturlov, at internationalt samarbejde om strafferet nødvendigvis må føre til højere og flere straffe. Og det er heller ikke nødvendigvis en sund udvikling,” skriver han i sin artikel om EU-Retspolitik.


Læs Advokaten her.


 


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2017/Advokaten 6.aspx - d. 24-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.