Advokaten 2

Print Print
26-02-2017

 

Advokaten som mål for svindel og bedrag
Svindel og bedrag er en reel trussel for advokater i dagligdagen. Advokatsamfundet ser en stigning i cyberkriminalitet, der kan være så elegant iværksat, at det er svært at opdage.
Men svindelen behøver ikke at komme ude fra. Hos Advokatfirmaet Fink i Aabenraa siger bogholderen op, og en ny bliver ansat. Hun opdager en lille afstemningsfejl på 500 kroner, og et større detektivarbejde bliver sat i værk for at finde fejlen. Hurtigt viser det sig, at noget er helt, helt galt.

Overførsel af domfældte i EU
EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder har netop udgivet en rapport om overførsel af domfældte til afsoning af straf i andre EU-lande. EU-reglerne, der også gælder for Danmark, er vedtaget i 2008-2009 og skal gøre det lettere at overføre til afsoning. Officielt skyldes det hensynet til den domfældtes rehabilitering, men man kan nok ikke se bort fra de økonomiske incitamenter.

Advokatrådets Journalistpris 2017
Advokatrådet uddeler igen i 2017 en pris på 20.000 kroner til en journalist, der har formidlet viden om retssikkerhed, retsvæsenet eller særlige juridisk-prægede problemstillinger.
Alle, som har udarbejdet et journalistisk produkt, der opfylder kriterierne, kan komme i betragtning, uanset mediets platform.
Det vigtigste kriterium er, at det journalistiske produkt har retssikkerhed eller retspolitiske forhold som et direkte eller underliggende tema. Advokatrådet tolker begrebet retssikkerhed bredt, og journalistiske indslag skal ikke nødvendigvis have retsvæsenet, advokater eller domstolene som emne. Læs mere på Advokatsamfundet.dk/Service/Presse.

Læs Advokaten på Advokatsamfundet.dk.