Advokat pålagt bøde for salærrov

Print Print
24-05-2017


Advokatnævnet har pålagt en advokat en bøde på 120.000 kr. for groft uberettiget salærberegning. Advokaten havde gennem flere år fået salæret i et antal skattesager betydeligt nedsat af Advokatnævnet, da SKAT som følge af reglerne om omkostningsgodtgørelse havde påklaget salærets størrelse.

Advokatrådet indbragte advokaten for Advokatnævnet med påstand om en skærpet bøde for ”salærrov” på baggrund af tre konkrete sager, hvor nævnet havde nedsat salæret til en brøkdel af det opkrævede.

Advokatnævnet fandt, at der var tale om groft uberettiget salærberegning og pålagde med henvisning til en tidligere kendelse en tillægsbøde på 120.000 kr. Advokaten havde ikke svaret i sagen, men den er nu indbragt for retten.