Konference om retssikkerhed på skatteområdet

Print Print
03-11-2016

 

Skattelovgivningen er et retsområde præget af hyppige lovændringer og stor kompleksitet, og som borger eller virksomhed risikerer man at miste overblikket, når man skal finde rundt i junglen af regler på området.
Det er en af grundene til, at Advokatsamfundet onsdag 18. januar 2017 stiller skarpt på retssikkerhedsmæssige problemstillinger på skatteområdet på en stor heldagskonference arrangeret i samarbejde med Danske Advokater og FSR – Danske Revisorer.
Hovedtemaerne på konferencen vil være, hvordan man sikrer en nødvendig og klar skattelovgivning – og hvorvidt Danmark har den fornødne specialisering i domstolsbehandlingen, når det er gået galt.
Både skatteministeren, medlemmer af Folketinget, advokater, dommere, revisorer og repræsentanter fra erhvervslivet vil deltage i debatten. Desuden vil chefrådman Michael Erliksson fortælle om de svenske erfaringer med specialisering hos forvaltningsdomstolene.   
Konferencen, der er støttet af Dreyers Fond, afholdes på Christiansborg i Fællessalen 18. januar 2017.

Se invitationen og programmet her