Høring om sessionslogning i Folketinget

Print Print
08-09-2016

 

Folketingets Retsudvalg holdt 1. september 2016 en høring om overvågning på internettet samt anbefalinger fra relevante interessenter. Generalsekretær Torben Jensen var inviteret til at deltage som oplægsholder, og i sit indlæg havde han blandt andet fokus på retssikkerheden i forbindelse med sessionslogning – herunder stillede han spørgsmålstegn ved, hvad der skal logges i en tid, hvor informationsmængden stiger, og hvem der skal betale de omkostninger, der er forbundet hermed. Desuden pointerede han de sikkerhedsmæssige aspekter, der er forbundet med lagring af store mængder data, og understregede, at det er vigtigt at forholde sig til, om der er et tilstrækkelig effektivt tilsyn med den massive datamængde, såfremt man indfører denne mulighed. Sammenfattende gav Torben Jensen udtryk for, at eventuelle nye logningsregler skulle undergives en grundig udvalgsbehandling i et bredt sammensat lovforberedende udvalg, før nye regler præsenteres for Folketinget.
Blandt de andre oplægsholdere var professor Peter Bluhme, Københavns Universitet, Jacob Mchangama fra Justitia, forsker Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder samt repræsentanter fra blandt andet Rigspolitiet og teleindustrien.

Se høringen her.