Vigtige retsstatslige principper fra EU-retten

Print Print
17-03-2016

 

I december 2015 afsagde Højesteret dom i en sag, hvor den tiltalte blev frifundet for overtrædelse af nogle danske regler om gyldigt kørekort. Reglerne var indført blandt andet for at implementere et EU-direktiv, men direktivet var ikke korrekt implementeret. Højesteret begrundede afgørelsen med, at princippet om EU-konform fortolkning af danske retsregler i straffesager må ske under hensyntagen til legalitetsprincippet.

Læs professor Thomas Elholms artikel i det ny nummer af Advokaten