Lovgivning og retspraksis skal gøres tilgængeligt

Print Print
28-11-2016

 

Det er tidskrævende og vanskeligt – også for jurister – at klarlægge, hvad der er gældende ret på et givent område, hvis der er gennemført flere ændringslove til en vedtaget lov. Gældende lovgivning og retspraksis er nemlig generelt meget vanskeligt tilgængelig i Grønland.
Som altovervejende hovedregel bliver der ikke udarbejdet lovbekendtgørelser – det vil sige en sammenskrivning af den oprindelige lov med de senere ændringer af loven indarbejdet – af selvstyrelove.
Endelig findes der ikke en officiel domsdatabase over grønlandske retsafgørelser. Både politiet og domstolene har deres egne uofficielle domssamlinger, men de autoriserede forsvarere eller almindelige borgere har ikke nogen adgang til retspraksis. I Danmark er der truffet beslutning om at etablere en domsdatabase, men på grund af IT-mæssige forhold er det imidlertid ikke planen, at domsdatabasen i første omgang også skal omfatte grønlandske retsafgørelser.
Disse forhold udgør efter arbejdsgruppens opfattelse en væsentlig retssikkerhedsmæssig udfordring, idet kendskabet til gældende ret og gældende retspraksis er en helt grundlæggende forudsætning for et velfungerende retssamfund. Det gør sig i særlig grad gældende i et retssamfund som det grønlandske, hvor aktørerne i kredsretterne er lægmænd.
Advokatrådets arbejdsgruppe anbefaler blandt andet, at der tages initiativ til at udarbejde lovbekendtgørelser af grønlandsk lovgivning i samme omfang, som man gør med dansk lovgivning.

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (dansk)

Læs mere om Advokatrådets anbefalinger her (grønlandsk)


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Nyheder/2016/retspraksis.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.