Den europæiske OTB-platform for grænseoverskridende forbrugerklager er i luften

Print Print
03-03-2016

 

EU har nu oprettet den webplatform, som skal gøre det lettere for forbrugerne at finde frem til den relevante klageinstans, når forbrugerne handler over landegrænser.

Læs om OTB-platformen her

Advokatnævnet er registreret på platformen som klageinstans for salærtvister mellem en forbruger og en dansk advokat.

De europæiske erhvervsdrivende – herunder også advokater – som handler via internettet, skal linke til OTB-platformen. Læs mere om advokaters forpligtelse til at linke til OTB-platformen på Forbruger Europa og i Advokaten 7/2015.