Nye kendelser i Vidensdatabasen

Print Print
26-05-2016

 

Husk, at Advokatsamfundets Vidensdatabase, som er tilgængelig på Viden.advokatsamfundet.dk, løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik!

Dom af 8. marts 2016 (Advokatnævnets kendelse af 20. maj 2015): Direkte henvendelse
Byretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at det var en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat fremsendte et brev direkte til en modpart, når advokaten antog, at modparten var repræsenteret ved en navngiven advokat.
 

Kendelse af 29. februar 2016: Ikke i strid med god advokatskik, at en advokat overlod sagen, herunder retsmøder, til en fuldmægtig
Advokatnævnet fandt, at det ikke var i strid med god advokatskik, at en advokat overlod en sag ved skifteretten til en advokatfuldmægtig og ikke selv mødte til et retsmøde, hvor der blev afsagt konkursdekret mod klager.

Kendelse af 15. december 2015: Manglende orientering om udtræden og konkurs
Advokat gav ikke behørig meddelelse til modparten og retten om, at han var udtrådt af sagen, ligesom han undlod at meddele, at der var afsagt konkursdekret, og at han var udpeget som kurator.