Nye domme og kendelser

Print Print
03-05-2016

 

Kendelse af 29. februar 2016
Ikke i strid med god advokatskik, at en advokat overlod sagen, herunder retsmøder, til en fuldmægtig.

Dom af 8. marts 2016
Byretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at det var en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat fremsendte et brev direkte til en modpart, når advokaten antog, at modparten var repræsenteret ved en navngiven advokat.

Læs mere om Advokatetik og Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase