Ny formand for Advokatnævnet

Print Print
22-09-2016

 

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er blevet udpeget som formand for Advokatnævnet for en periode på seks år med virkning fra 1. december 2016. Kurt Rasmussen vil afløse højesteretsdommer Jon Stokholm, hvis beskikkelse som formand for Advokatnævnet udløber 30. november 2016.