Adgang til at medbringe mobiltelefoner ved besøg i Kriminalforsorgens institutioner

Print Print
10-06-2016

 

I lyset af et netop vedtaget lovforslag om styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler vil Kriminalforsorgen fastsætte et generelt forbud mod at medbringe mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner. Det gælder også forsvarere.
Forbuddet er navnlig begrundet i hensynet til risikoen for, at indsatte ulovligt, eksempelvis gennem trusler, sætter sig i besiddelse af en medbragt mobiltelefon. Det er også meningen, at forbuddet skal gælde for blandt andre fængselsbetjente.
Advokatrådet deltog 2. juni 2016 i et møde hos Kriminalforsorgen sammen med blandt andre Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Advokater for at drøfte de problemstillinger, der er forbundet med nedlæggelse af et generelt forbud, der også omfatter forsvarerne. Her blev det særligt påpeget, at mobiltelefoner og bærbare computere med internetadgang er helt sædvanlige arbejdsværktøjer for forsvareren og helt nødvendige at medbringe under forsvarerbesøg i institutionerne. Det er derfor af afgørende betydning, at forsvarere fortsat får lov til at medbringe mobiltelefoner i forbindelse med besøg i fængsler, arresthuse mv.
Kriminalforsorgen tilkendegav dog på mødet, at de forventer at arbejde videre med en generel forbudsordning, der også omfatter forsvarere.
Advokatrådet vil fortsat have stor fokus på området.