Landsforsvarer til Grønland

Print Print
01-11-2016

 

Justitsministeriet søger kandidater til hvervet som landsforsvarer for Grønland. Landsforsvareren har til opgave at varetage hensynet til et effektivt forsvar i kriminalsager og skal i den forbindelse forestå grund- og efteruddannelsen af forsvarere i Grønland.
Landsforsvareren skal endvidere vejlede og rådgive forsvarerne i konkrete kriminalsager, kommunikere væsentlige afgørelser og tilkendegivelser med videre fra domstolene til forsvarerne samt udarbejde en vejledning om blandt andet god forsvarerskik.

Læs stillingsopslaget her.