SKAT: Højere kvalitet i skattelovgivningen er et fælles ønske

Print Print
03-03-2016

 

Lovkvalitet og retssikkerhed. Det var to centrale emner, der var på dagsordenen, da Advokatrådets Skatteudvalg i sidste uge havde inviteret skatteminister Karsten Lauritzen til møde for at drøfte, hvordan udvalget bedst muligt kan støtte det lovforberedende arbejde.

På mødet fortalte Skatteudvalgets formand, Kim Pedersen, blandt andet om forslaget om et Skattelovråd. Også Skatteudvalgets rolle som høringspart blev drøftet, og herunder vigtigheden af at have rimelig tid til at vurdere de ofte komplicerede lovændringer på skatteområdet.