Konvention om advokater

Print Print
03-11-2016

 

Advokater spiller en vigtig rolle i samfundet og bidrager til at højne retssikkerheden, og for blandt andet at beskytte advokater og sikre, at deres rolle ikke udvandes, har den europæiske sammenslutning af advokater (CCBE) anmodet Europarådet om at udarbejde en konvention om advokater.
Denne anmodning har Europarådet taget positivt imod og har fremsat beslutningsforslag om at indlede arbejdet med en sådan konvention.

Se brevet fra CCBE's præsident og beslutningsforslaget fra Europarådet her.