Høring over lov om hvidvask og terrorfinansiering

Print Print
10-08-2016

 

Finanstilsynet har på baggrund af det fjerde hvidvaskdirektiv udarbejdet forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Advokatsamfundet vil løbende orientere om udviklingen.

Læs lovforslaget her