Uklart lovforslag om religiøse forkyndere

Print Print
11-08-2016

 

Et nyt forslag om ændring af Straffeloven, som skal kriminalisere billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, er ikke tilstrækkelig klart. Det fremgår af et høringssvar, som Advokatrådet netop har afgivet til Justitsministeriet. Det fremgår af høringssvaret, at “bestemmelsen kan blive anvendt på en hvilken som helst ‘gruppe’ af personer, herunder foreningsformænd, folketingsmedlemmer, byrådsmedlemmer, rockere, sportstrænere og lærere, der alle i en eller anden relation fratages retten til at udtrykke deres billigelse.”

Lovforslaget, som indebærer en udvidelse af straffelovens § 136, tager heller ikke stilling til, hvad der nærmere ligger i betegnelsen ‘religiøs’. Dette er i sig selv en yderst vanskelig afgrænsning, hvilket kun synes at gøre bestemmelsen yderligere uklar, fremgår det af høringssvaret, der konkluderer:

“Det er således samlet set Advokatrådets opfattelse, at lovforslaget på en række punkter er uklart og bør præciseres. Endvidere er det Advokatrådets opfattelse, at det er tvivlsomt, om forslaget er i overensstemmelse med fundamentale menneskerettigheder, jf. EMRK. Advokatrådet skal på denne baggrund foreslå, at lovforslaget ikke fremsættes nu, men at eventuelle lovgivningsmæssige initiativer imod religiøse forkyndere først gennemføres efter at problemstillingen har været genstand for en nærmere behandling i et hurtigt arbejdende, sagkyndigt udvalg. Alternativt skal Advokatrådet opfordre til, at Folketingets Retsudvalg som led i den kommende behandling af lovforslaget tager skridt til at gennemføre en eksperthøring om lovforslaget.”

Læs Advokatrådets høringssvar her