Folketinget undersøger høringsfrister

Print Print
03-11-2016

 

Over en tredjedel af regeringens lovforslag, som er behandlet af Folketinget i folketingsåret 2015-2016, overholder ikke Udvalget for Forretningsordenens anbefaling om en høringsfrist på mindst fire uger.  Det viser Folketingets egen undersøgelse af høringsfrister, som Folketingets formand netop har sendt til Advokatsamfundet.
Dermed når man fra Folketingets side frem til stort set samme resultat som i Advokatsamfundets undersøgelse fra juni i år. I sit svarbrev til Folketingets formand skriver generalsekretær Torben Jensen blandt andet:
“Vi er fra Advokatsamfundets side meget optaget af diskussionen om bedre lovkvalitet, herunder længere høringsfrister, og vi vil derfor gerne bidrage til belysning af problemstillingen. Vi stiller derfor gerne op til en drøftelse eller præsentation af vores undersøgelse og konkrete forslag, hvis det ønskes fra Folketingets side,” skriver han.

Læs Folketingets formands brev til Advokatrådet

Læs Advokatrådets svar til Folketingets formand

Læs Folketingets notat