Flygtningenævnet: Advokatrådet har fortsat indstillingsret ifølge nyt lovforslag

Print Print
08-09-2016

 

Flygtningenævnet skal ikke blot fungere uafhængigt, men også fremstå uafhængigt. Det fremgår af et lovforslag, som regeringen netop har sendt i høring. Står det til regeringen, skal Dansk Flygtningehjælp og udenrigsministeren fra januar næste år ikke længere have lov til at indstille medlemmer til Flygtningenævnet, der som øverste instans behandler klager over asylafslag truffet af Udlændingestyrelsen.

Hvor Flygtningenævnet i dag består af en række nævn, der hver har fem medlemmer, hvor formanden altid er en dommer, to medlemmer er indstillet af Udlændingeministeriet og Udenrigsministeriet, mens de sidste to af henholdsvis Advokatrådet og Dansk Flygtningehjælp, vil nævnene ifølge lovforslaget fremover kun bestå af tre medlemmer.

Høringsfristen udløber 16. september 2016, og Advokatrådet vil forinden sende et høringssvar til Integrationsministeriet. Høringssvaret vil blive omtalt nærmere i næste nyhedsbrev.