Pilottest af domstolenes nye sagsportal er udskudt

Print Print
03-03-2016

 

Test af domstolenes portal til digital behandling af civile sager har påvist nogle fejl, som betyder, at pilottesten i to retter bliver udskudt. Efter planen skulle det nye it-system til behandling af civile sager ved domstolene udrulles i de to første retter, nemlig Vestre Landsret og Retten i Horsens i april. Leverandøren har imidlertid set sig nødsaget til at melde forsinkelse på den sidste del af udviklingen af systemet til civile sager. Udrulning af civilsystemet i pilotretterne udskydes derfor til efter sommerferien 2016.

”Langt hovedparten af systemet fungerer, som det skal, og de medarbejdere og advokater, som har været med til at teste JFS Civil, er positive over funktionalitet og brugervenlighed. I forbindelse med de endelige test af forskellige procestrin har vi imidlertid fundet nogle fejl, som betyder, at vi ikke har kunnet godkende den seneste leverance fra leverandøren. Kvaliteten skal være i orden, og derfor har vi nu besluttet at udskyde pilottesten for at være sikre på, at leverandøren kan nå at få rettet fejlene, inden systemet bliver udrullet i de første retter”, siger Sandra Kaae Bauer, projektchef i Domstolsstyrelsen.

Læs mere om den nye sagsportal til digital behandling af civile sager på domstol.dk