CCBE indsats på Lesbos

Print Print
23-08-2016


Grækenland har i 2015 været det primære ankomststed for mere end én million flygtninge og migranter, som er søgt til Europa. I den forbindelse har sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, sammen med Deutscher Anwalts Verein iværksat en koordineret indsats, hvor advokater fra hele Europa, herunder også fra Danmark, vil kunne udsendes til Lesbos i en periode på en til tre uger ad gangen for blandt andet at yde juridisk rådgivning til flygtninge og migranter.
Det er en forudsætning for at blive udsendt, at advokaterne har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl. Det er endvidere en forudsætning, at advokaterne taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel. Fra dansk side har Dreyers Fond doneret 75.000 kroner til formålet.

Læs mere om projektet på Lesbos på deres hjemmeside

Læs projektbeskrivelsen her

Læs informationsmaterialet for frivillige her

Tilmeldingsblanket, der sendes på mail lesbos@advokatsamfundet.dk