Nyt fra Advokatnævnet

Print Print
12-04-2016

 

Afregning for sekretærtid i erhvervssager
Hvornår kan der afregnes særskilt for sekretærtid? Spørgsmålet om, hvorvidt der kan opkræves særskilt salær for sædvanlig sekretærtid i erhvervssager, har været behandlet i Advokatnævnets plenum. Hvornår sekretærtid kan afregnes, er der fokus på i det kommende nummer af magasinet Advokaten, der gennemgår de seneste kendelser på området.

Læs artiklen i Advokaten her.

Advokatnævnets sagsbehandlingstid falder fortsat
Der er i marts måned 2016 registreret 124 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet 126 sager. Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af marts måned 463 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager sluttet i 1. kvartal 2016 er 4,3 måneder.

Dom af 13. januar 2016 (Advokatnævnets sagsnr. 2012-1202)
Advokat befandt sig i en interessekonflikt ved at påtage sig en sag for en klient, efter at advokatkontoret dagen forinden havde haft en telefonisk drøftelse med modparten vedrørende samme sag.

Kendelse af 25. november 2015 (Advokatnævnets sagsnr. 2015-2549)
Ingen af salærklagerne kunne anses for at være indgivet på vegne af klienten, hvorfor disse blev afvist på grund af manglende retlig interesse.

Læs mere om Advokatetik og Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase