Opdatering af de advokatetiske regler

Print Print
08-09-2016

 

Som det tidligere har været omtalt i Advokaten 7/2014 og 7/2015, er der i forbrugeraftaleloven og forbrugerklageloven indført oplysningspligter for erhvervsdrivende, som også har virkning for advokater.
Reglerne om erhvervsdrivendes oplysningspligt i forbrugersager er så mangeartede, at Advokatrådet tilbage i 2011 besluttede at gengive lovkravene direkte i de etiske regler, hvilket ellers ikke er almindelig praksis. Som følge af den ændrede lovgivning har Advokatrådet vedtaget en opdatering af de etiske regler, så de afspejler lovgivningens krav og Advokatnævnets praksis. Der er også gennemført et par ændringer i systematikken med det formål at gøre reglerne lettere at anvende.

Læs mere her.

Læs de advokatetiske regler .