Domstolsstyrelsen søger advokater til retsmægling

Print Print
17-03-2016

 

Domstolsstyrelsen søger advokater til at fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Det er en betingelse, at du er advokat og udøver advokatvirksomhed, samt at du har gennemført en relevant uddannelse i mægling.
Antagelsen vil ske for en fireårig periode med virkning fra 1. september 2016. Ansøgningsfristen er 8. april 2016. Domstolsstyrelsen gør opmærksom på, at de advokater, som i dag er antaget til at fungere som retsmæglere ved domstolene, skal søge igen for at komme i betragtning.

Læs mere om stillingen og ansøg her