Udpegning af advokatrådsmedlem

Print Print
08-07-2016


Udpegning af advokatrådsmedlem

Advokat Iben Winsløw, der er medlem af Advokatrådet, er netop blevet udpeget som medlem af det nye udvalg om ejerlejlighedsloven.

Advokat Iben Winsløw, der er medlem af Advokatrådet, er netop blevet udpeget som medlem af det nye udvalg om ejerlejlighedsloven.

Udvalget har til opgave at komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, herunder belyse og vurdere muligheder og konsekvenser ved at ændre den gældende regulering.