Strafferetsudvalget: Fokus på trusler mod advokater

Print Print
26-05-2016

 

Det er påfaldende, at så mange advokater har følt sig truet, chikaneret eller på anden måde været udsat for ubehagelige episoder som led i deres hverv. Det er særlig overraskende, at så mange af de truede og chikanerede advokater har følt sig nødsaget til at udtræde af sager på grund af trusler.

Det var der enighed om på mødet i Advokatrådets Strafferetsudvalg, som blev afholdt tirsdag 24. maj, hvor blandt andet den nye undersøgelse – foretaget af Advokatrådet – om trusler mod forsvars- og familieretsadvokater blev drøftet. Det blev derfor anbefalet, at der arbejdes videre med undersøgelsen, således at dette arbejde eventuelt kan munde ud i nogle konkrete anbefalinger til, hvordan trusler mod advokater bedst håndteres, og hvordan de implicerede advokater hjælpes bedst muligt. Uanset dette arbejde skal Advokatsamfundet henlede opmærksomheden på, at advokater, som udsættes for trusler eller lignende i anledning af deres hverv, naturligvis er meget velkomne til at kontakte Advokatsamfundets sekretariat for nærmere bistand.

Herudover var der blandt andet en drøftelse af advokaters hjemmesider i forhold til overholdelse af god advokatskik, digitalisering af hovedforhandlinger i straffesager og de nye regler i udlændingeloven om administrativ frihedsberøvelse, herunder opdatering af en vejledende pjece på området.

Læs om undersøgelsen i det seneste nummer af Advokaten