Aggressive Tax Planning

Print Print
05-02-2016

 

Europa Parlamentet arbejder videre med anbefalingerne fra ‘TAXE’ komiteen om blandt andet regler mod ‘Aggressive Tax Planning’. Den 28. januar 2016 har kommissær Pierre Moscovici offentliggjort en ‘Anti Tax Avoidance Package’, som indeholder fire overordnede elementer: Anti Tax Avoidance Directive, Recommendation on Tax Treaties, Revised Administrative Cooperation Directive og Communication on External Strategy. Der fremlægges ligeledes konkrete forslag til imødegåelse af ‘Aggressive Tax Planning’.
CCBE og Advokatsamfundet arbejder fortsat målrettet på at oplyse Europa Parlamentet om nødvendigheden af ikke at gennemføre regler mod ‘Aggressive Tax Planning’, som kompromitterer grundlæggende advokatetiske værdier såsom advokaters tavshedspligt. Sagen vil være et særligt fokusområde for Advokatrådets Internationale Udvalg i den kommende tid.

Læs mere om ‘Anti Tax Avoidance Package’ her.

Læs kommissærens pressemeddelelse her.