Svindel: Pas på udenlandske selskaber, der ønsker bistand til at forfølge pengekrav

Print Print
03-05-2016

 

Flere danske advokatselskaber er inden for den seneste tid blevet kontaktet af et japansk selskab, som har anmodet advokatselskabet om at forfølge et krav mod et dansk selskab. Anmodningen fra det japanske selskab fremstår meget autentisk, idet sædvanlig procedure ved kontakt fra udenlandske firmaer følges. Der anmodes blandt andet om salæroplysninger, inden der indgås aftale om advokatens bistand.
I det konkrete tilfælde, som Advokatsamfundet er bekendt med, forfølger advokaten kravet ved at rette henvendelse til, hvad der antages at være modparten. Denne henvendelse besvares efter kort tid med en check på et større beløb i dollars. Advokaten valgte på baggrund af beløbets størrelse og det utidssvarende ved at sende en check på et så stort beløb at rette telefonisk henvendelse til det danske selskab, som angiveligt skyldte hans japanske klient penge. Det danske selskab oplyste, at det ikke var bekendt med gæld eller check, samt at flere advokatselskaber havde kontaktet selskabet og beskrevet tilsvarende hændelsesforløb.