Studieophold i Skotland

Print Print
26-08-2016


Kunne du tænke dig at opleve det skotske retssystem og få en særlig internationalt orienteret oplevelse? Og få mulighed for at opbygge eller udbygge dit internationale netværk?

European Lawyers Association (ELA) udbyder igen i 2017 European Lawyers’ Programme i Edinburgh.
Der bliver tale om et spændende lærerigt og oplevelsesmættet forløb, der begynder 18. april 2017 og slutter 30. juni 2017. Programmet rummer både teori og praktikophold hos advokater og domstole, og igennem forløbet opnår du et akademisk og praktisk kendskab til skotsk ret. Skotland har et common law retssystem som det engelske, så samtidig får du et indblik i, hvad common law er, og hvordan et sådant retssystem fungerer.

De første uger består af undervisning i principperne i det skotske retssystem på Faculty of Advocates’ Training Facility. I resten af forløbet får man mulighed for at være hos praktiserende advokater, Queen’s Counsels og Court of Session- eller High Court-dommere. Man får, alt efter interesse og tid, mulighed for at følge retssager, se procedurer, studere sager man støder på i forløbet, og assistere dem, man følger. Alt sammen er det oplevelser, der giver mulighed for at få sat perspektiv på den juridiske verden herhjemme.
Der er ti pladser på programmet, og deltagerkredsen forventes at være fra lige så mange jurisdiktioner, og der vil derfor være gode muligheder for at få op- eller udbygget sit internationale netværk.

Programmet nyder administrativ og logistisk støtte fra the Faculty of Advocates, og undervisningen er gratis for dig som deltager. Du skal selv påregne udgifter til transport, indkvartering og leveomkostninger, men der er gode fonde at søge støtte hos her i Danmark. Vi forestiller os, at vores ansøgere er jurister med mindst to års praktisk erfaring som advokatfuldmægtig, dommerfuldmægtig, myndigheds- eller virksomhedsjurist, og har gode engelskkundskaber. I forbindelse med udvælgelsen af kandidater vil der blive gennemført interviews på engelsk.

Ansøgning skal ske med et ansøgningsskema, du kan få tilsendt tillige med informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, KELLER Advokatfirma, på fkh@kellerlaw.dk eller 70 90 90 60.

Ansøgningsfristen er fredag 30. september 2016, og interviews vil blive afholdt i oktober.

Læs mere om ELA her