Strafferetsudvalget: Radikalisering og sektionering på dagsordenen

Print Print
21-01-2016


Årets første møde i Strafferetsudvalget blev afholdt den 12. januar 2016. På mødet blev blandt andet et nyt lovforslag vedrørende knive og blankvåben drøftet. Derudover var radikalisering og sektionering i fængslerne på dagsordenen sammen med digitalisering af retssager og langvarige varetægtsfængslinger.

Strafferetsudvalget har endvidere fortsat løbende fokus på blandt andet sagsomkostninger i straffesager og tolkning.

Læs Advokatrådets høringssvar

Læs artiklen "Knivloven igen, igen"