Fortsat fokus på kendskabet til god skatterådgivning

Print Print
18-05-2016

 

Som opfølgning på møde med skatteministeren 15. april, understreger Advokatrådets formand i et brev til ministeren, at anbefalingerne for god skatterådgivning om grænseoverskridende skatteforhold fra 2014 er gode og tilstrækkeligt dækkende, og at den seneste udvikling ikke giver anledning til at ændre dem. Formanden skriver desuden, at Advokatsamfundet løbende arbejder for at udbrede kendskabet til reglerne, blandt andet på møder i kredsene, i nyhedsbreve mv. Desuden erindrer han om, at anbefalingerne dækker alle rådgivere, uanset profession, men at advokater herudover skal følge de advokatetiske regler.

Læs brev til skatteministeren her