Advokatrådets forslag om Skattelovråd bliver en realitet

Print Print
04-05-2016

 

Et uafhængigt Skattelovråd er i sidste øjeblik kommet med i skatteminister Karsten Lauritzens (V) Retssikkerhedspakke 2.
Beslutningen om at oprette et Skattelovråd bliver modtaget overordentligt positivt af formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen. Et Skattelovråd var nemlig på Advokatrådets ønskeliste til det nyvalgte Folketing i oktober sidste år, og siden har Advokatrådets Skatteudvalg arbejdet intenst for at få ideen gennemført.
“Et Skattelovråd kan blive en sejr for retssikkerheden på skatteområdet, hvis man vel at mærke tager det nye Skattelovråd alvorligt, sammensætter det med de bedste eksperter og sørger for at inddrage dem i de store sager, der opstår,” siger Kim Pedersen til Politiken. Han har selv tidligere foreslået, at et Skattelovråd fik til opgave at vurdere, hvordan man kan indrette et mere velfungerende system for ejendomsvurderinger, eller hvordan man smartere indretter et system for udbetaling af dansk udbytteskat, så statskassen ikke i fremtiden bliver lænset for milliarder.
Karsten Lauritzen siger til Politiken, at han er indstillet på at nedsætte et Skattelovråd inden sommerferien. En af de første opgaver for lovrådet bliver ifølge ministeren at granske de danske regler for skattely og se på, om der kan gøres mere i Danmark for at begrænse skatteflugt.
Det nye Skattelovråd skal efter planen have tre til fem medlemmer, der hver især besidder en bred juridisk eller økonomisk sagkundskab på skatteområdet. Medlemmerne udpeges efter deres personlige og faglige kvalifikationer og ikke som repræsentanter for interessegrupper eller lignende. Den præcis sammensætningen af Skattelovrådet og dets kommissorium skal være på plads inden sommerferien.
Kim Pedersen håber, at det bliver et bredt sammensat udvalg.
”Desuden håber jeg, at det bliver et udvalg, hvor medlemmerne har en solid praktisk erfaring,” siger han.
Skattelovrådet får sekretariat i Skatteministeriet.

Læs Advokatrådets ønskeliste til Folketinget her