Sessionslogningsregler til debat

Print Print
03-03-2016

 

I de seneste uger har en del kritiske røster meldt sig i debatten om justitsministerens varslede genindførelse af sessionslogning. Det gælder blandt andet 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – som i et brev til justitsminister Søren Pind peger på, at en udvidet sessionslogning synes at indebære en masseovervågning af hele befolkningen, som kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.

I et blogindlæg på Altinget anbefaler generalsekretær Torben Jensen, at regeringen nedsætter et bredt sammensat udvalg, der kan svare på, hvad logning i realiteten kommer til at betyde, før der gennemføres regler på området.

“Både inden for og uden for Christiansborgs tykke mure ser der ud til at være en stigende bekymring for, hvad den altomfattende sessionslogning i realiteten vil indebære. Bekymringen er helt forståelig, for der er adskillige vigtige spørgsmål i sagen, som indtil videre henstår ubesvaret. For det første kan man rejse det spørgsmål, om sessionslogning i den skala, som man nu vil indføre, er foreneligt med EU's charter om menneskerettigheder, herunder beskyttelsen af privatlivets fred. Som bekendt forkastede EU-Domstolen for knap to år siden det såkaldte logningsdirektiv, og det er derfor en nærliggende tanke, at der knytter sig nogle vanskelige EU-retlige og menneskeretlige problemer til en ordning, hvor der sker registrering af alt datatrafik i samfundet,” skriver Torben Jensen i sit blogindlæg på Altinget.

Flere medier har beskæftiget sig med emnet, og til Computerworld understreger Torben Jensen, at Advokatsamfundets budskab ikke har et politisk formål:

“Der står i retsplejeloven, at vi skal beskæftige os med at virke til gavn for det danske retssamfund. En af de måder, vi gør det, er ved at deltage i debatten om retssikkerhedsmæssige emner som sessionslogning. Så det er forudsat i lovgivningen, at vi skal have en holdning til det her. Det er ikke en politisk holdning, men en holdning til retssikkerhed."

Læs de 23 organisationers fælles henvendelse til justitsministeren

Læs mere på Altinget.dk