Serviceeftersyn på retssikkerhed i Grønland

Print Print
28-11-2016

 

Det er 12 år siden Den Grønlandske Retsvæsenskommission afgav sin betænkning med en række anbefalinger, som resulterede i blandt andet en ny retsplejelov for Grønland. Men hvordan står det til med retssikkerheden i dag? Det har en arbejdsgruppe under Advokatrådet taget temperaturen på, og det har resulteret i en rapport med en række forslag til ændringer.
Rapporten indeholder en række vurderinger og anbefalinger inden for det grønlandske retsvæsen. Forud for rapporten ligger et grundigt forarbejde, hvor arbejdsgruppen både i Grønland og Danmark har gennemført mere end 20 møder med en række forskellige aktører inden for det grønlandske retsvæsen.  Særligt advokater og relevante grønlandske myndigheder og organisationer har været inddraget i arbejdet, det gælder blandt andet de grønlandske domstole, Grønlands Politi og Kriminalforsorgen i Grønland.
Der findes mange markante forskelle mellem det danske og grønlandske retssystem, og derfor er det vigtigt at understrege, at en debat om retssikkerhed må ske med respekt for de kulturelle, geografiske og demografiske forhold, der er gældende i Grønland.
“Når vi skal placere ansvaret for forholdene i det grønlandske retsvæsen, så vil jeg gerne understrege, at pilen kun kan pege et sted hen, nemlig på de danske myndigheder, da retsvæsenet jo er et rigsanliggende. Og jeg håber, at vi med vores arbejde kan være med til at skabe den nødvendige fokus på området og skabe debat om disse vigtige emner, så der gennemføres forbedringer”, siger Martin Lavesen, der er formand for Advokatrådets arbejdsgruppe.
Advokatrådet har bl.a. til opgave at virke til gavn for retssamfundet og sætte fokus på retssikkerheden, hvor rådet ser et behov for det. Det gælder også retssikkerhedsmæssige forhold i Grønland.

Tidligere har Advokatrådet blandt andet udgivet rapporten ‘Retssikkerhed i forvaltningen’, der udkom i 2015.

Udvalgets rapport bliver præsenteret på et debatmøde i Nuuk, som afholdes 30. november kl. 14.

Tilmeld dig debatmødet her

Læs Advokatrådets rapport Retssikkerhed i Grønland på dansk

Læs Advokatrådets rapport Retssikkerhed i Grønland på grønlandsk

Læs mere i Advokaten om retssikkerhed i Grønland