Status på sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet

Print Print
05-02-2016

 

Tal fra Advokatnævnet viser, at sagsbehandlingstiden også i 2016 er tilfredsstillende. I januar 2016 indkom der 105 sager, mens 107 blev afsluttet.
Antallet af verserende sager er 472, og dermed er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos Advokatnævnet 4,5 måneder for sager afgjort i 2016.