Medhold i sag om domænenavn

Print Print
22-06-2016

Advokatrådet har 9. juni 2016 fået medhold i en sag ved Klagenævnet for Domænenavne. Advokatrådet klagede over, at en person uberettiget brugte domænenavnet Advokatvagt.dk, idet personer, der ikke er beskikket som advokat i henhold til retsplejelovens § 120, stk. 1, 1. pkt., ikke må anvende advokattitlen eller anden betegnelse, der er egnet til forveksling hermed.
Det var endvidere Advokatsamfundets påstand, at Advokatvagt.dk er egnet til forveksling med Advokatvagterne.dk, som administreres af Advokatsamfundet, hvorfor personen skulle forpligtes til at overdrage domænet til Advokatsamfundet.
Klagenævnet fastslog, at personen skal anerkende, at registreringen af domænenavnet advokatvagt.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet skal overføres til Advokatsamfundet.