Retssikkerhed i Grønland

Print Print
12-04-2016

 

Advokatrådet har nedsat en arbejdsgruppe, som har til opgave at identificere eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske justitsvæsen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder og Advokatsamfundets sekretariat.

Generalsekretær Torben Jensens indlæg om baggrunden for arbejdet kan læses her.