Retsmægling: lad parterne selv finde løsningen

Print Print
08-07-2016

Retsmægling: lad parterne selv finde løsningen

Alt taler for at gøre brug af retsmægling. Det er billigt, giver ofte hurtige resultater og dertil kommer, at det er bedre for parterne selv at finde en løsning på konflikter. Men siden indførelsen i 2008 er antallet af retsmæglinger blevet færre, og i dag bliver kun godt 400 sager om året afsluttet ved retsmægling.

Ifølge advokat Finn Lænkholm ligger der her et kæmpe uforløst potentiale.

- Mine egne advokatsager er et godt eksempel på, at mediation og retsmægling kan noget særligt. Jeg forsøger som advokat altid at finde en forligsmæssig løsning i mine sager, hvor jeg også gør brug af min viden om mægling og forhandling. Alligevel er der en række sager, hvor jeg ikke kan forhandle mig frem til en løsning med min modpart, men er nødt til at udtage stævning. Jeg har indtil videre fået retsmæglet 18 af mine egne retssager, hvoraf de 14 sager er blevet forligt. Det viser, at retsmægling virker og kan afslutte retssager – også selvom både advokater og dommeren har forsøgt at forlige sagen, siger Finn Lænkholm.

Læs temaet om retsmægling i det ny nummer af Advokaten.