Stor opbakning til Advokatrådets arbejdsgruppe i Grønland

Print Print
21-04-2016

 

Der var stor opbakning fra alle sider, da Advokatrådets arbejdsgruppe i midten af april besøgte Grønland for at blive klogere på eventuelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i det grønlandske retssystem. Under besøget blev der afholdt møder med advokaterne i Grønland samt de relevante organisationer og myndigheder.
Besøget udspringer af det projekt, som Advokatrådet iværksatte i 2015, og som skal se nærmere på retssikkerheden i Grønland. Beslutningen blev blandt andet truffet på baggrund af de ændringer, der blev gennemført i forlængelse af Den Grønlandske Retsvæsenskommissions arbejde.
Udover medlemmer af Advokatrådet består arbejdsgruppen af repræsentanter for de praktiserende advokater i Grønland, Institut for Menneskerettigheder og medarbejdere fra Advokatsamfundets sekretariat.  Næste skridt i projektet er afholdelsen af en række tilsvarende møder med relevante parter i København. Herefter udarbejder Advokatrådet en rapport med anbefalinger. Rapporten ventes afgivet omkring årsskiftet.
Projektet om retssikkerhed i Grønland er støttet af Dreyers Fond.