Retssikkerhed i forvaltningen: politisk flertal bag Advokatrådets forslag

Print Print
03-05-2016

 

Kommunerne skal ikke kunne skære eller fjerne støtte til handikappede, før klagesager er helt afgjorte. Et politisk flertal vil nemlig i visse tilfælde give det opsættende virkning, når en handikappet borger klager over, at kommunen skærer eller fjerner støtte, uden at borgeren har fået det bedre.
Forslaget til en lovændring kommer fra Dansk Folkeparti, og Folketingets Social-og Indenrigsudvalg har netop afgivet en betænkning, hvor alle partier støtter beslutningsforslaget. Det er blandt andet sket på baggrund af Advokatrådets foretræde for Social- og Indenrigsudvalget og en efterfølgende henvendelse til udvalget.
Advokatrådet foreslog desuden sidste år i rapporten ‘Retssikkerhed i forvaltningen’, at afgørelser på det sociale område skal have opsættende virkning. Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet hilser derfor forslaget velkommen.
“Det er meget positivt, at der nu bliver handlet politisk på sagen. I Advokatrådet finder vi det retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, at forvaltningen har mulighed for en grænsesøgende afgørelsespolitik, uden det har nogen konsekvenser. Sidste år fulgte Advokatrådet op på sin rapport med en konference, og siden har opmærksomheden på problemet taget fart. Vi har blandt andet samarbejdet med handikaporganisationer med at sætte fokus på problemet, og det bærer nu frugt,” siger Sysette Vinding Kruse.

Læs rapporten Retssikkerhed i forvaltningen

Læs Advokatrådets henvendelse til Social- og Indenrigsudvalget

Læs beslutningsforslaget fremsat 20. november 2015