Pilottest af digitale civile sager udskudt

Print Print
27-09-2016


Domstolenes behandling af civile sager digitalt, som skulle være startet 27. september, er udskudt til 4. oktober. Det betyder, at civile sager ved Retten i Horsens og Vestre Landsret indtil videre skal oprettes og behandles som hidtil indtil denne dato.

Information om pilotafprøvningen af digitale civile sager er samlet på Domstol.dk.