Orientering om forsvarers adgang til at medbringe mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner

Print Print
08-07-2016


Den 2. juni 2016 blev der afholdt møde mellem Kriminalforsorgen, Advokatrådet, Landsforeningen af Forsvarsadvokater og Danske Advokater. På mødet blev det blandt andet tilkendegivet, at der vil blive indført et generelt forbud mod at medbringe mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr i forbindelse med besøg i Kriminalforsorgens institutioner. Forbuddet skal også gælde for forsvarsadvokater.

Kriminalforsorgens direktør, Johan Reimann, har i forlængelse heraf – i et brev 30. juni 2016 – oplyst, at han dog er indstillet på at begrænse forsvarsadvokaternes gener i forbindelse hermed i videst muligt omfang. Han er i øjeblikket i gang med at undersøge, om det er muligt at etablere en løsning med internetadgang i besøgslokalerne. Når dette er afklaret, vil han vende tilbage med en nærmere orientering om resultatet.

Læs hele brevet her.