Skatteministeren har præciseret kontrollen med omkostningsgodtgørelse i forhold til advokater

Print Print
21-12-2016

 

Efter foretræde for Folketingets Skatteudvalg den 1. december 2016, hvor formand for Advokatrådet, Peter Fogh, og formand for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, forelagde Advokatrådets betænkeligheder ved lovforslag L 28 – der giver SKAT øgede kontrolbeføjelser i forbindelse med udbetaling af omkostningsgodtgørelse – har skatteministeren fundet anledning til at præcisere omfanget af kontrollen i forhold til advokater.
Skatteministeren tilkendegav således under 3. behandlingen af lovforslaget, at der har været en drøftelse bag lukkede døre i Skatteudvalget – en drøftelse, som man ikke nødvendigvis kan se afspejlet i betænkningen og de dokumenter, der er offentligt tilgængelige. Men han tilkendegav, at han lytter og er opmærksom på, at Advokatrådet finder, at det fortrolige rum mellem advokat og klient kan være udfordret med lovforslaget.
Skatteministeren forsikrede i forlængelse heraf, at det fortrolige forhold mellem advokat og klient ikke vil blive udfordret med lovforslaget, og at kontrollen med udbetaling af omkostningsgodtgørelse skal ske i respekt for den fortrolighed, der er mellem klienten og advokaten. Han sagde uddybende:

“Vi har jo en lang tradition for, at advokater har en særlig rolle i forhold til statsmagten. Det er et internationalt anerkendt og respekteret princip, og det er vigtigt også for mig som skatteminister, at borgere og virksomheder trygt skal kunne søge om råd i fortrolighed hos advokater, også i skattesager om omkostningsgodtgørelse. Så den kontrol, der er tænkt på her i L 28, skal ses i lyset af det og fortolkes indskrænkende. Det betyder som sagt, at advokater alene skal udlevere oplysninger til brug for SKATs kontrol, når det sker, uden at man kompromitterer den fortrolighed, der er mellem advokater og borgere. SKAT skal begrunde sin anmodning og efterleve proportionalitetsprincippet, så der er en balance mellem mål og middel…”

Advokatrådet vil fremover have særskilt fokus på, om SKAT lever op til ministerens intention.

Læs skatteministerens tale her .